ΦΙΛΤΡΑ

ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Επιτρεπόμενες διαστάσεις χωρίς χρέωση

Όλες οι παρακάτω διαστάσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν, για αυτό πρέπει να
επικοινωνείτε πάντα με την αεροπορική εταιρεία πριν από κάθε πτήση.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή στον παρακάτω πίνακα καθώς και για άρνηση
επιβίβασης της χειραποσκευής σας από τις αεροπορικές εταιρίες.
Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με: α) την κατηγορία του εισιτηρίου, β) τον προορισμό, γ) τις εκάστοτε
ειδικές συνθήκες