ΦΙΛΤΡΑ
Υπνόσακοι
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η ποιότητα της μόνωσης. Είναι δε σύνηθες το φαινόμενο οι κατασκευαστές και οι εταιρείες εισαγωγής να μην δίνουν πραγματικά στοιχεία και έτσι, ο καταναλωτής, θα πρέπει να ερευνήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας εισαγωγής.
Ένας πρακτικός τρόπος για να συγκριθούν δυο υπνόσακοι είναι, αφού τους αερίσουμε (τινάζοντας απαλά τους υπνόσακους έτσι ώστε να γεμίσουν με αέρα-"φουσκώσουν"), να μετρήσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να επανέλθουν στην κανονική τους κατάσταση. Ο υπνόσακος με την καλύτερη μόνωση θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να επανέλθει.
Έλεγχος Ποιότητας Βασικά στοιχεία ποιότητας υπνόσακων:
• Εξωτερικό ύφασμα
• Εσωτερικό ύφασμα
• Μόνωση
• Σχήμα
• Ποιότητα κατασκευής